u našem centru možete dobiti sledeće

USLUGE

PREGLEDI
NA ULTRAZVUČNOM APARATU

POGLEDAJTE DETALJNIJE
 

PREGLEDI
NA MAGNETNOJ REZONANCI
I SKENERU

POGLEDAJTE DETALJNIJE