koji aparati se koriste kod nas i šta možete očekivati tokom

stručnih pregleda

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA - CT

ŠTA JE SKENER (CT)

Komjuterizovana tomografija (CT) je metoda pregleda koja koristi rendgenske zrake u kombinaciji sa digitalnim detektorima i najnovijim komjuterskim tehnologijama da bi se dobile detaljne slike bilo kog dela tela. Najnoviji multislajsni aparati pružaju 3D prikaz pluća, abdominalnih organa, kostiju i bilo kog dela tela, a uz primenu kontrastnog sredstva vrlo precizan prikaz krvnih sudova bilo koje regije tela i to za kratko vreme uz male doze zračenja.

KAKO SE PRIPREMITI ZA CT PREGLED

Pre samog pregleda osoblje DC Zemun-a daće Vam upitnik koji je potrebno da popunite kako bismo potvrdili da ste odgovarajući kanditat za pregled. Za većinu pregleda na CT aparatu potrebna je primena kontrastnog sredstva, a u tom slučaju, za sve pacijente, neophodno je da imate biohemijske nalaze - ureu i kreatinin, dok za pacijente koji boluju od diabetesa potrebna je posebna priprema. S obzirom na gore navedeno zamolili bi Vas da dođete u naš centar 10 minuta pre zakazanog termina.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI TOKOM CT PREGLEDA

Pregled je bezbolan.

Najčešće traje između 10 i 15 minuta.
Pacijent leži (najčešće na leđima).
Potrebno je da pacijent lezi što mirnije moguće.
Tokom pregleda ponekad je potrebno kratkorajno zadrzavanje daha.

DA LI JE CT PREGLED BEZBEDAN PO VAŠE ZDRAVLJE

CT pregled podrazumeva korišćenje jonizujućeg zračenja. Lekar koji šalje pacijenta na CT pregled procenjuje rizik povezan sa zračenjem u odnosu na korist koju dobija sa informacijama od CT pregleda. Pregled ne bi smeo da se sprovodi kod trudnica, te ukoliko ste trudni lil postoji mogućnost da ste trudni o tome obavezno obavestite naše osoblje. Kod populacije mlađe od 18 godina ukoliko postoji mogućnost bolje je obaviti pregled na aparatu za magnetnu rezonancu - MR.

KOJI SE APARAT KORISTI U DC ZEMUN

U DC Zemun-u korsiti se multislajsni skener koji omogućava brz pregled uz malu dozu zračenja.

KAKO PREUZETI NALAZE

Lično (najčešće su gotovi do pola sata nakon završetka pregleda) ili E-mailom.

MAGNETNA REZONANCA-MR

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA (MR)

Magnetna rezonanca (MR) je najsavremenija dijagnostička tehnika snimanja koja proizvodi slike visoke rezolucije unutrašnjih struktura tela uz pomoc magnetnog polja i radiofrekventnih talasa bez korišćenja štetnog jonizujućeg zračenja. Koristi se u dijagnostokovanju tumora, neuroloških problema, ortopedskih stanja, procene vaskularnih struktura i vaskularizacije organa kao i za mnoga druga stanja. MRI mozga kao najčešća procedura koristi se za detektovanje i dijagnostikovanje oboljenja mozga svih vrsta.

KAKO SE PRIPREMITI ZA MR PREGLED

Pacijenti moraju da znaju o eventualnim metalnim implantima (pace maker, stentovi, metalni srčani začistak, endoproteze...) ili eventualnim stranim metalnim objektima (geleri, metalni opiljci...) u svom telu, a obavezno je obavestiti radiologa i tehničara o tome pre započinjanja pregleda. ,Pre pregleda pacijenti mogu jesti normalno, a nakon pola sata koliko prosečno traje pregled mogu se vratiti uobičajnim aktivnostima. Preporučujemo pacijentima da obuku komfornu i široku odecu (trenerka). Metalni predmeti poput sata, mobilnih telefona, ključeva, nakita, kreditnih kartica i drugih metalnih predmeta treba ostaviti kući ili dati na čuvanje osobi koja je u pratnji pacijenta. Sitni metalni predmeti na odeći mogu uticati na kvalitet slike tako da je neophodno izbegavati odeću sa metalnim delovima (rajfesluse, drikere, šljokice...). Ne bi trebalo nanositi dezodorans ili šminku pre pregleda.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI TOKOM MR PREGLEDA

Snimanje je bezbolno. Najčešće traje do 30 minuta. Pacijent se prvo upoznaje sa osobljem DC Zemun-a i može da pita osoblje našeg centra sve šta ga zanima. Nakon toga pacijent legne na tapaciran sto na aparatu za MR koji se dovodi u adekvatan položaj za pregled. Tokom pregleda se emituju radio talasi na osnovu kojih se generiše slika. Emitovanje talasa proizvodi zvukove. Pacijent je tokom pregleda u stalnoj komunikaciji interkomom sa tehničarem. Jedina stvar koju pacijent treba da uradi tokom pregleda je da leži što mirnije moguće. Svaki nagli pokret može dovesto do zamućenja slike i onda je neophodno ponoviti taj deo pregleda.

ŠTA AKO SAM KLAUSTROFOBIČAN/A

Naš aparat je otvorenog tipa što znači da ne postoji klaustrofobičan tunel kao kod ostalih MR aparata, već je prostor oko pacijenta otvoren te pacijenti koji se ne bi prijatno osećali u klasičnom, zatvorenom aparatu za MR kod nas se osećaju prijatno i pregledi se obavljaju bez problema.

DA LI JE MR PREGLED BEZBEDAN PO VAŠE ZDRAVLJE

Do danas nema poznatih negativnih efekata magnetne rezonance tako da se pregled sprovodi i kod trudnica i kod dece. Slike se proizvode na bazi magnetnog polja za razliku od rendgena i skenera koji koriste jonizujuće zračenje koje ima negativno dejstvo na organizam. Ukoliko znate ili sumnjete da postoje metalni predmeti u Vašem telu molimo Vas da o tome obavezno obavestite osoblje DC Zemun-a. Ukoliko je neophodno u svakom trenutku možete zatražiti da se pregled zaustavi.

KOJI MR APARAT/I SE KORISTE U DC ZEMUN

DC Zemun poseduje dva aparata za MRI. HITACHI AIRIS VENTO jedini aparat za MRI otvorenog tipa u regionu koji je idealan za pacijente koji se plaše skučenog zatvorenog prostora.

KAKO PREUZETI NALAZE

Lično ili E-mailom.