koji aparati se koriste kod nas i šta možete očekivati tokom

stručnih pregleda

ULTRAZVUČNI PREGLED – UZ

ŠTA JE ULTRAZVUK- UZ

Ultrazvuk ili medicinska sonografija koristi zvuk visokih frekvencija da bi se proizvele slike unutrašnjih organa. Postoje brojni razlozi zbog kojih treba da zakažete ultrazvuk. Ova izvanredna metoda, naročito 3D ultrazvuk, predstavlja jednu od najčešće korišćenih imidžing metoda danas i odgovorna je za brzo otkrivanje mnogih stanja opasnih po život koja su pre bila skrivena od lekara. Metoda je bezbolna i u potpunosti bezbedna te se preporučuju i deci i trudnicama.

KAKO SE PRIPREMITI ZA ULTRAZVUČNI PREGLED

Ukoliko se izvodi ultrazvuk abdomena najbolje je veče pre samog pregleda lagano večerati, izjutra unositi samo tečnost i postiti do samog pregleda jer je neophodno smanjiti meteorizam (prisustvo gasova u crevima na minimum), a dovoljno ispuniti mokraćnu bešiku urinom da bi se mogli adekvatno pregledati organi male kralice. Ukoliko se izvodi pregled štitaste žlezde, kolor dopler pregled krvnih sudova vrata ili drugi ultrazvučni pregledi nije neophodna prethodna priprema.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI TOKOM UZ PREGLEDA

Sam ultrazvuk se jako jednostavno izvodi, lekar koristi sondu koja proizvodi i usmerava ultrazvučne talase ka telu. Talasi se vraćaju u sondu i obrađuju u kompjuteru koji interpretira talase u vidljivu sliku unutrašnjih organa i struktura. Koristi se gel sličan gelu za kosu za kontakt između sonde i tela pacijenta.

DA LI JE UZ PREGLED BEZBEDAN PO VAŠE ZDRAVLJE

Pošto ultrazvuk koristi zvučne talase umesto jonizujućeg zračenja u potpunosti je bezbedan i preporučuje se i deci i trudnicama.

KOJI SE UZ APARAT/I KORISTE U DC ZEMUN

U DC Zemun-u korsiti se najsavreminiji HITACHI ALOKA ultrazvučni aparati.

KAKO PREUZETI NALAZE

Lično ili E-mailom.