Zdravlje je najveće bogatstvo.

Cenovnik naših usluga

OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

CENA

cenovnik 1

MR – STANDARD

11950.00 din.

MR – SA KONTRASTOM

15950.00 din.

MR – GLAVE + ANGIO

17950.00 din.

MR – GLAVE + ANGIO SA KONTRASTOM

21950.00 din.

MR – GLAVE + ANGIO + VENOGRAFIJA

19950.00 din.

MR – GLAVE + ANGIO + VENOGRAFIJA SA KONTRASTOM

23950.00 din.

MR – BODY

12950.00 din.

MR – BODY SA KONTRASTOM

16950.00 din.

Cenovnik 2

MSCT – STANDARD

8950.00 din.

MSCT- STANDARD SA KONTRASTOM

11950.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA GLAVE SA KONTRASTOM

15000.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA VRATA SA KONTRASTOM

15000.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA GLAVE I VRATA SA KONTRASTOM

21000.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA GRUDNOG KOŠA SA KONTRASTOM

15000.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA TORAKALNE AORTE SA KONTRASTOM

15000.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA ABDOMINALNE AORTE SA KONTRASTOM

15000.00 din.

MSCT – ANGIOGRAFIJA DONJIH EKTREMITETA SA KONTRASTOM

15700.00 din.

Cenovnik 3

DIGITALNI RTG,1 SNIMAK

2850.00 din.

DIGITALNI RTG,2 SNIMKA

4200.00 din.

EHO – ABDOMENA ILI MALE KARLICE ILI VRATA ILI ŠTITASTE ŽLEZDE ILI MEKIH TKIVA

3000.00 din.

EHO – ABDOMENA I MALE KARLICE

3950.00 din.

EHO – DOJKE

3500.00 din.

KOLOR DOPLER VENA + ARTERIJA NOGU

4500.00 din.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA ILI VENA NOGU ILI ARTERIJA NOGU

3500.00 din.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA+EHO ŠTITASTE ŽLEZDE

5000.00 din.

UROLOŠKI ULTRAZVUK

3000.00 din.

UROLOŠKI PREGLED PROFESORA

3000.00 din.

UROLOŠKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM

4500.00 din.

NEUROLOŠKI PREGLED

2950.00 din.

EEG

3950.00 din.

EEG posle deprivacije spavanja

7950.00 din.

ANTIALERGIJSKA PRIPREMA

1950.00 din.

PREGLED ORTOPEDA

4000.00 din.

ANESTEZIJA (jedna regija)

11000.00 din.

ANESTEZIJA (dve regije)

13500.00 din.

ANESTEZIJA (tri regije)

16000.00 din.

ANESTEZIJA (četiri regije)

18500.00 din.