Prim. DrALEKSANDRA
TERZIĆ- BELJAKOVIĆ

specijalista radiologije
SUBSPECIJALISTA NEURORADIOLOGIJE

Obrazovanje

1986. - 1990.  Gimnazija Čačak – tehničar za citologiju i citogenetiku
1990. - 1998.  Doktor medicine -  Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
1999. - 2003.  Specijalista radiologije – Specijalizacija, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Stručno iskustvo

2017. – do danas.  Dijagnostički centar “ZEMUN” Zemun, Beograd, Srbija
2016. – 2017.  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Stadion-medica",
Beograd, Srbija
2008. – 2016.  Odeljenje Radiološke Dijagnostike, Specijalna Bolnica za CVO, “Sveti Sava”,
Beograd, Srbija
2004. - 2008.  KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” Beograd
1999. - 2003. Instutut za Radiologiju,Vojnomedicinska akademija ,Beograd
4. Profesionalna edukacija

 

2001.godina: 8. godišnji sastanak radiologa Jugoslavije, Tara
2005.godina: Edukacija iz CT dijagnostike cerebrovaskularnih oboljenja UC KCS

2008. godina: International Diagnostic Course Davos, Switzerland
2008. godina: I Kongres Neuroradiologa Srbije i Crne Gore, Mećavnik
2009.godina: Edukacija iz MR dijagnostike glave i kičme u Institutu za onkologiju
Vojvodine, Centar za imaging dijagnostiku, Sremska Kamenica, mentor prof. Dr Duško
Kozić.
2009.godina: II Kongres radiologa Srbije, Novi Sad
2010. godina: Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging, Head & Neck , Bruges,
Belgium
2010. godina: II Kongres Neuroradiologa Srbije i Crne Gore, Mećavnik
2013. godina: 6th European Course on Pediatric Neuroradiology, Genoa, Italy
2014. godina: 1sh ESO ESMINT ESNR stroke winter school, Berne, Switzerland
2014. godina: MRI school, Novi Sad, Serbia
2014. godina: IV Kongres neuroradiologa Srbije, Beograd
2015. godina: IV Neuro Interventional Master Course, Hospital Univerzitario Clinico San
Carlos , Madrid, Spain
2015. godina: XIII Balkanski kongres radiologa, Sarajevo, BiH
2015. godina: Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd
2016. godina: 14th Balkan Congress of Radiology 2016, Thessaloniki, Grecce,
2017. godina: IV Škola neuroradiologije, UNRS, Beograd
2017. godina: Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, Specijalna Bolnica za CVO, “Sveti Sava”, Beograd, Srbija
2018. godina: Dodeljen naziv primarijusa
2023. godina: Položen ispit uže specijalizacije iz neuroradiologije

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Lekarska komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Udruženje neuroradiologa Srbije
Udruženje radiologa Srbije
ESR – European Society of Radiology