NAUKA KOJA VIDI SVE ŠTO SE TIČE VAŠEG ZDRAVLJA

Radiologija

Zahvaljujući nemačkom fizičaru Vilhelmu Konradu Rendgenu, od 1895. godine lekari imaju način da zavire u unutrašnjost ljudskog tela bez operativnog zahvata. Radiologija kao savremena grana medicine, zahvaljujući stalnom napretku u razvoju medicinske opreme bavi se svim načinima medicinskog slikanja sa minimalnom invazivnošću.

Radiologija se koristi u dijagnostici, tj. otkrivanju bolesti i povreda, ali i lečenju, odnosno terapiji malignih i vaskularnih bolesti.

Ova grana medicine obuhvata dijagnostiku putem ultrazvuka, PET i CT skenera i magnentne rezonance.