NAUKA O KOŠTANO-ZGLOBOVNOM SISTEMU

Ortopedija

Primarno interesovanje ortopeda je koštano-zglobni sistem. Ova medicinska grana proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Iako je značajan deo ortopedije hirurški, tj. operativni, najsavremenija oprema omogućava manju invazivnost zahvata, pa je i oporavak brži.

Ortopedija kao medicinska grana blisko sarađuje sa pedijatrijom i neonatologijom, kao i fizikalnom medicinom i reumatologijom.

U okviru dijagnostike, ortopedi uzimaju anamnezu, obavljaju klinički pregled, kao i laboratorijske i radiološke pretrage.