NAUKA O CENTRALNOM NERVNOM SISTEMU

Neuroradilogija

Ova grana radiologije bavi se centralnim nervnim sistemom, tj. dijagnostikom i zahvatima u centralnom nervnom sistemu – mozgu i kičmenoj moždini. Pomoću kompjuterske tomografije (CT) i magnetne rezonance (MR) koje daju slojevni prikaz tela, moguće je ustanoviti promene na mozgu i kičmenoj moždini i lečiti ih.

Intervencije u neuroradiologiji smatraju se minimalno invazivnim – tehnike podrazumevaju mali rez na koži putem kojih se krvnim sudovima dolazi do patološke promene u centralnom nervnom sistemu, regiji glave, vrata ili kičme.

Neurolozi se bave i strukturama krvnih sudova, perifernih nerava i vezama nerava i muskulature.