Magnetna rezonanca preciznija nego ikada

Mi vidimo jasno

PREGLED NA APARATU ZA MAGNETNU REZONANCU HITACHI ECHELON 1.5 TESLA

HITACHI ECHELON 1.5 T je moderan MRI aparat visokih performansi koji koristi superprovodni magnet sa visoko homogenim magnetnim poljem za proizvodnju slika tela bez korišćenja stetnog jonizujućeg zračenja. Ono što ovaj aparat izdvaja od drugih je da su tomogrami (slike) koje se produkuju izuzetno detaljne, sa visokom rezolucijom i milimetarskom preciznošću nivoa kvaliteta visoko rangiranih svetskih zdravstvenih ustanova. Ako se uzme u obzir da MRI služi za dijagnostikovanje tumora, oboljenja mozga i kičme, zglobova, kao i za mnoga druga stanja od krucijalne je važnosti da su slike detaljne i kristalno jasne. Takođe na našem aparatu primenjujemo veliki broj najsavremenijih sekvenci (koje nisu dostupne na drugim aparatima) koje omogućuju preciznu dijagnostiku i lokaciju promena. Pored toga sa savremenim softverom koji posedujemo pregledi se obavljaju brže nego na drugim aparatima. Ono što takođe izdvajamo je “short bore“ karakterstika našeg magneta što znači da je tunel kraći, a širi od većine ostalih MR aparata što omogućava komforniji pregled naročito za klaustrofobične pacijente.