DrMiloš
Mladenović

Specijalista radiologije

Obrazovanje
1995-1999 Gimnazija u Smederevu, nosilac Vukove diplome, đak generacije
1999-2005 Medicinsku fakultet Univerziteta u Beogradu,prosečna ocena 9,3
Stečena titula: Doktor medicine, MD
2008-2012 Postdiplomske studije specijalizacije iz radiologije,. Specijalizirao 6 meseci pre roka sa najvišom ocenom 5
Stečena tutula Specijalista radiologije

Radno iskukstvo

Februar 2015 - Novembar 2017

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” Beograd, Srbija, radiolog u službi dijagnostičke radiologije (klasičan rendgen, ultrazvuk, skener i magnetna rezonanca kod pedijatrijske populacije od rođenja do 18 godina)

April 2014 - Februar 2015

Nordlandssykehusset, Bodo Norveška (Regionalna opšta bolnica u Bodu Norveška Odeljenje dijagnostičke radiologije( klasičan rendgen, ultrazvuk, skener magnetna rezonanca u opštoj populaciji uglavnom odrasli)

April 2012- April 2014

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Srbija “Dr Vukan Čupić” Beograd, radiolog

Oktobar 2008 - April 2012

Klinički centar Srbije ,Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, lekar na specijalizaciji iz radiologije

Januar 2008 - Oktobar 2008

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, klinički lekar na odeljenju dijagnostičke radiologije.

Jun 2006 - Januar 2008 Medicinski centar „Sveti Luka“, Smederevo Srbija, klinički lekar u Urgentnom centru.

Septembar 2005 - Jun 2006

Medicinski centar„Sveti Luka“, Smederevo, Srbija , stažer

Veštine

Preko 5 godina specijalističkog staža: interpretacija kalsičnih i kontrastnih rendgenskih snimaka, interpretacija tomograma nastalih pregledima na aparatima sa kompjuterizovanu tomografiju (CT skener) i magnetnu rezonanacu (MR magnet) kako kod odraslih tako i kod dece.

Deset godina radiološkog staža (svi aspekti imidžinga) prvo kao klinički lekar na odeljenju dijagnostičke radiologije Instituta za majku i dete, zatim kao specijalizant na Kliničkom centru Beograd, zatim kao radiolog u Institutu za majku i dete i opštoj bolnici Bodo u Norveškoj.