Dr medBranislava
Stanojlović

Specijalista radiologije

Rođena u Beogradu 1978.godine gde je završila osnovnu školu „Kralj Petar Prvi“, a nakon toga IX Beogradsku gimnaziju.

1997.godine upisuje osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Tokom studija u periodu od 2000-2005. godine volontira u poliklinici „Medis“. Po završetku studija i obavljanja obaveznog staža, zapošljava se 2007.godine u Domu zdravlja „Dr Ristić“ kao lekar opšte prakse.

2015.godine završava specijalističke studije iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od juna 2015.godine je deo tima „DC ZEMUN“ na poziciji specijaliste radiologuje. Obavlja specijalističke preglede u okviru više imidžing modaliteta: radiografija, ultrasonografija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonancija. Dr. Stanojlović aktivno učestvuje sa timom kolega iz DC ZEMUN na studijama kliničkog istraživanja radi ispitivanja lekova.

U cilju stalnog profesionalnog usavršavanja, Dr.Stanojlović kontinuirano prati stručne sastanke i edukacije iz domena radiologije u zemlji i inostranstvu. Medju najvažnijima su:

2011.godine -kurs „Radiologija želuca“ u sklopu predavanja Srpskog lekarskog društva.

2013.godine -„Škola CT,MR i PET CR dijagnostike u digestivnim bolestima - CT dijagnostika gastrointestinalnog trakta“, kao i kurs „interventna radiologija dojki:biopsije“ – predavanja Srpskog lekarskog društva. Iste godine prati nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u okviru edukativnog kursa „Savremena radiologija oboljenja debelog creva“.

2014.godine - „Škola CT ,MR i PET CR dijagnostike u digestivnim bolestima-dijagnostika bolesti hepatobilijarnog trakta“ kao i „Dijagnostika bolesti urinarnog trakta“ u sklopu predavanja Srpskog lekarskog društva.

2015.godine- edukacija u školi ultra zvuka na Vojno medicinskoj akademiji.

2016.godine pohađa predavanja „CT škola“ u Novom Sadu.

2017.godine završava nacionalni kurs I kategorije „Škola ultrazvuka –modul:krvni sudovi“ akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije

2017.godine prisustvuje kongresu radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem u Beogradu

2018.godine - završava akreditovani nacionalni kurs I kategorije „Radiologija respiratornog sistema“

2019.godine prisustvuje kongresu radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem na Zlatiboru

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Lekarska komora Srbije

Srpsko lekarsko društvo

Udruženje neuroradiologa Srbije

Udruženje radiologa Srbije

ESR – European Society of Radiology