Prim. dr sc.Slobodan
Marković

radiolog

Rođen 05.12.1946 godine, Niš. Završio Prvu zemunsku gimnaziju u Zemunu. Zavšio Medicinski fakultet u Beogradu. Odlužio vojni rok, Sanitetska oficirska škola u Beogradu.
Radio kao lekar opšte medicine u domovina zdravlja Šipovo SR BiH, Knić SR Srbija i Inđija AP Vojvodina u SR Srbiji.

Specijalizacija iz Radiologije u KBC Zemun u Zemunu. Položio specijalistički ispit iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i kao lekar specijalista radi i danas u KBC u Zemunu. Na čelu je stručnog tima koji uvodi CT dijagnostiku u KBC Zemun.

Boravi 2 meseca na Univerzitetu u Lundu i Malmeu, Švedska na stručnom usavršavanju gde se edukuje iz oblasti CT i MR dijagnostike, ultrazvuka, angiografija i interventne vaskularne i nevaskularne radiologije. Predavač na Medicinskom fakultetu u Beogradu na katedri iz Radiologije za specijalizante i učesnike postdiplomskih studija iz Kompjuterizovane tomografije /CT/.
Dobija zvanje Prmarijus. Boravi u Beču, Gracu, Pragu i Parizu na usavršavanju iz oblasti CT dijagostike.

Samostalno izradio fizibiliti studiju za instalaciju CT i Angio bloka koja je prihvaćena od Gradskog SIZ-a zdravstva i kasnije primenjena u KBC u Zemun.

Boravi u Japanu 3 meseca na edukaciji na poziv Fondacije Kohsei General Hospital gde se edukuje iz oblasti CT i MR dijagnostike, ultrazvuka, angiografije i interventne vaskularne i nevaskularne radiologije. Učestvuje na Kongresu u Tokiju za Panpacifičnu regiju i Evropu iz oblasti CT, MR, Angigrafije, Interventne radiologije, i transplantacije organa. Obišao bolnice u Tokiju, Kobeu, Osaki, Kjotu, Okajami, Hirosimi i Mihari.

Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu: Vrednost kompjuterizovane tomograflje u dijagnostiči patolskih procesa u nadbubrežnim žlezdama.
Učesnik je više kongresa u zemlji i inostranstvu. Objavio ili izložio više od 40 radova u časopisima i na kongresima. Učestvovao u pisanju poglavlja u tri knjige iz oblasti CT dijagnostike.

Član je SLD i drugih stručnih asocijacija u zemlji i inostranstvu.